Jail Prahari Updates

List for Physical Efficiency Test - Jail Warders 2015

Jodhpur (Jodhpur, Bikaner)

Male Female Ex-Service

Udaipur (Udaipur, Kota, Ajmer, TSP)

Male Female Ex-Service


** - Amended/Updated